Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Sprezzatura.lt, valdoma Julijos Maslinskaitės, individualios veiklos pažymos Nr. 990878, (toliau - Bendrovė), yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti šią sprezzatura.lt svetainės privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.

I. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami sudaryti sandorį, jį vykdydami ir administruodami, turėdami teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis arba Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu.

Mes siekiame užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų svetainėje, todėl šio teisėto intereso pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl Jūsų duomenų tvarkymo kreipdamiesi į mus el. paštu info@sprezzatura.lt. Gavę Jūsų prašymą nutraukti Jūsų duomenų tvarkymą, tai padarysime nedelsdami, išskyrus asmens sandorių informacijos archyvinį saugojimą, kuriam teisės aktų numatyta tvarka taikomas 10 metų laikotarpis. 

Teisėto intereso pagrindu tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

JŪSŲ IDENTIFIKAVIMO IR KOMUNIKACIJOS DUOMENYS:

Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys. Juos tvarkome:

- Pristatydami Jūsų įsigytas prekes interneto parduotuvėje www.sprezzatura.lt Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu;

- Siekdami sužinoti Jūsų tikrąjį amžių, kadangi mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Šie duomenys tvarkomi tik tuo atveju, jei mums kyla pagrįstas įtarimas, jog tvarkome jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmenų duomenis.

Jūsų pirkimo ir veiksmų istorija, kurią sudaro Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine:

- Parduodami Jums prekes;

- Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus;

- Siųsdami personalizuotus el. laiškus.

Jūsų indentifikavimo ir komunikacijos duomenys gavus Jūsų sutikimą gali būti naudojami rinkodarai. Jūsų sutikimai gauti mūsų pasiūlymus, naujienlaiškius ir kitus rinkodaros produktus, leidžia mums naudoti Jūsų elektroninio pašto adresą, kuriuo užsakote mūsų naujienlaiškį apie prekių naujienas ir pasiūlymus, rinkodarai. Daugiau informacijos apie tai šios Privatumo politikos IV skyriuje.

Šiuos duomenis saugome 2 metus.

DUOMENYS APIE SANDORĮ. Tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

- Jūsų mokėjimo informaciją mūsų apskaitai.

Taip pat šiuos duomenis naudojame:

- Priimdami ir grąžindami pinigus, siekiant įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;

- Dėl sukčiavimo prevencijos ir sukčiavimo atvejų nustatymui. 

Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, šiuos duomenis saugome 10 metų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Kadangi, siekdama savo verslo tikslų Bendrovė vykdo elektroninę prekybą, mes kaupiame, analizuojame ir perduodame Bendrovės interneto svetainėje ir e-parduotuvėje techninėmis priemonėmis surenkamus duomenis, nes tai įgalina mus užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų įmonėje. Mes tvarkome techninius Jūsų duomenis, gautus iš analitinių paslaugų teikėjų tokių kaip Google Analytics, Facebook, Instagram, Pinterest ir Linkedin.

Šiuos duomenis saugojame iki 2 metų.

II. Kokius asmens duomenis atskleidžiame tretiesiems asmenims?

Siekdama savo teisėto intereso teikti kokybiškas ir Jūsų lūkesčius atitinkančias prekes ir paslaugas ir gauti už Jūsų apmokėjimą, Bendrovė Jūsų asmens duomenis atskleidžia šiems tretiesiems asmenims:

Sandorių sudarymui (informacijos apie prekes pateikimui, užsakymų pateikimui ir apdorojimui, mokėjimo informacijos pateikimui, pristatymo informacijos pateikimui ir pan.), Bendrovė naudojasi Zyro Inc, UAB, pagrindinės buveinės adresas: Jonavos g. 60C, LT-44192 Kaunas elektroninės prekybos platforma, kuri nėra aktyvus Jūsų duomenų tvarkytojas (t.y. jos darbuotojai neturi prieigos teisių prie Jūsų asmens duomenų), tačiau jos saugyklose yra tvarkomi visi mūsų e-parduotuvės sandorių duomenys. Zyro Privatumo politiką galite rasti čia: https://zyro.com/terms-and-privacy

Vykdami Jūsų užsakymus bei gaudami Jūsų mokėjimus, Jūsų duomenis perduodame mūsų pasirinktiems šių paslaugų teikėjams, kurie pristato prekes (kurjerių ir siuntų tarnybos), užtikrina mokėjimus (bankai), pasirūpina prekių grąžinimu (kurjerių ir siuntų tarnybos), skolų administravimu (skolų valdymo įmonės) ir pan.;

Turėdami Jūsų sutikimą dėl rinkodaros pasiūlymų Jūsų asmens duomenų tvarkytoju pasitelkiame Mailchimp, kurie tvarkydami Jūsų el. pašto adresą užtikrina mūsų pasiūlymų, naujienlaiškių ir kitų rinkodaros produktų pateikimą Jums el. pašto adresu, kurį nurodote savo sutikime prenumeruodami mūsų naujienlaiškį. Šios paslaugos teikėjas yra Mailchimp®, registruotas prekės ženklas, priklausantis The Rocket Science Group; Mailchimp Privatumo politika yra čia: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Teisėsaugos institucijos bei kompetetingos priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka taip pat gali pareikalauti perduoti Jūsų duomenis, jei būtina užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams arba būtina juos tirti.

III. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik tiek, kiek tai yra būtina sutartinėms prievolėms ir/arba įstatyminiams reikalavimams įvykdyti. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos, bet ne ilgiau nei tris metus.

IV. Rinkodaros pranešimai

Jums siunčiame rinkodaros pranešimus tik turėdami Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums sutikus, t.y. užsiprenumeravus mūsų naujienlaiškį mūsų svetainėje, el. paštu Jums siųsime tiesioginės rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas bei skelbiamas akcijas ir galėtumėte susipažinti su naujais mūsų produktais. Visi rinkodaros pranešimų prenumeratoriai gali bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš info@sprezzatura.lt, ir tai galite padaryti bet kuriame el. laiške spustelėję prenumeratos atšaukimo nuorodą arba susisiekę elektroniniu paštu info@sprezzatura.lt. Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų profilį, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami. Prašome atkreipti dėmesį, jog mūsų sistemų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa bus vykdoma, Jūs dar galite ir toliau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

V. Jūsų teisės

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises:

Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei tokiu būdu nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (iv) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų, tame tarpe ir pareigą saugoti asmens duomenis teisės aktais nustatytą laikotarpį; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus.

Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs prašote juos tvarkyti ir toliau dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar dėl trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai siekiame pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.

Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šios teisės realizavimo galite tikėtis tik tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra (i) Jūsų sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų asmenų teises ir laisves.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius , www.vdai.lrv.lt, el. pašto adresas: ada@ada.lt

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą leisti tvarkyti savo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

VI. Kaip naudojame slapukus?

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, naudojami slapukai.

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad Jums nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklapius.

Kaip naudojame slapukus?

Slapukai naudojami, kad būtų surinkta Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokia kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

Kiti slapukai leidžia stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Pažymėtina, kad, jei nesuteikiate interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Kaip valdyti slapukus?

Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, sužinosite čia: http://www.youronlinechoices.com/. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

VII. Kita svarbi informacija apie asmens duomenų naudojimą

Vaikų asmens duomenys

Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, šioms abejonėms pasitvirtinus mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių. Jeigu jums kyla pagrįstų abejonių, kad galime tvarkyti jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmenų duomenis, prašome nedelsiant mus apie tai informuoti elektroniniu paštu info@dreamonhome.eu

VIII. Mūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai 

Mes periodiškai peržiūrime savo Privatumo politiką ir Slapukų pranešimą, kad jie atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

IX. Kaip su mumis susisiekti?

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus.

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

- turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie mūsų Privatumo politiką;

- norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;

- norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisėmis arba pateikti skundą.

Jūs galite kreiptis į mus dėl asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių įgyvendinimo klausimų.


Kontaktai:
Julija Maslinskaitė (
individualios veiklos pažymos Nr. 990878)
+370 69132157
 info@sprezzatura.lt

Ši Privatumo politikos redakcija yra patvirtinta 2021.05.25.

Bendraukime!

Kyla klausimų?

Sprezzatura socialiniuose tinkluose:

© 2021 Sprezzatura.lt